Välkommen till Prylfixarn Service

För att effektivisera serviceärenden och bättre tjäna dig använder vi ett servicesystem. Varje serviceförfrågan tilldelas ett unikt id-nummer som du kan använda för att spåra framstegen och svaren online. För din referens tillhandahåller vi fullständiga arkiv och historia om alla dina serviceärenden.

Skapa nytt ärende


Vänligen fyll i så mycket information som möjligt. För att uppdatera ett redan skapat ärende vänligen logga in.

Check Ticket Status


Vi erbjuder historik över alla era pågående och avslutade serviceärenden, kompletta med svar.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!